Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

I.Informacje ogólne

1. Właścicielem strony sklepu internetowego www.chiliprice.eu jest

MAKT Krzysztof Misiora, Tomasz Arski
Spółka Jawna
Plac Obrońców Westerplatte 21/17
34-100 Wadowice
NIP PL 551-23-24-168
REGON 356571965,
info@chiliprice.eu

 

Adres do korespondencji:

MAKT Krzysztof Misiora, Tomasz Arski
Spółka Jawna
Barwałd Górny 229
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 

2. Nabywcą może być firma lub osoba pełnoletnia.

 

II. Oferta sklepu

1.Wszystkie ceny  na stronie podane są w złotych i zawierają podatek VAT.

2. Do każdego towaru dołanczana jest faktura VAT.

3. Pracownicy naszej firmy dołożą wszelkich starań aby zdjęcia i opisy produktów znajdujących się w ofercie sklepu były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych.

Jeżeli ceny towaru podane na naszej stronie lub  parametry ulegną zmianie, pracownik odpowiedzialny za przyjęcia zamówienia  jest zobowiązany niezwłocznie  powiadomić klienta, w celu umożliwienia wycofania 

zamówienia.

 

III Ceny:

1.Informacje zawarte w cenach na stronie są podawane w złotych  i zawierają podatek VAT.

2.Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.który zależy od sposobu jego realizacji.

 

IV. Koszty i dostawa :

 1. Ceny wysyłki produktu są ważne tylko do jednego artykułu,z wyjątkiem krzeseł max 10szt i foteli max 4 szt.

 2. Usługa dostawy jest pod dom/blok klienta bez usługi wniesienia. Koszt wniesienia nie obejmuje tej usługi.

 3. Podane kopszty wysyłki obowiązują tylko na terenie UE.

 4. Koszt przesyłki w ofercie obowiązuje do max. 500km.

 5. Transport towarów ponad 500 km, należy uzgodnić z pracowników firmy.

 6.Produkcja i czas realizacji wynosi 4-8 tygodnie.Jeśli zamówiony towar znajduje się w  magazynie,zostanie wysłany do 3 dni po otrzymaniu zamówienia.O czasie dostawy,klient zostanie poinformowany przez pracownika firmy "Makt"

7.Termin dostawy dostawy jest terminem orientacyjnym.

8. Termin dostawy może zostać przekroczony z powodów niezależnych od sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o takiej sytuacji.

9. Jeśli termin dostawy został przekroczony z winy sprzedawcy kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówionego produktu,lecz jest zobowiązany poinformować o tym fakcie sprzedawcę.

10. Zmiana adresu dostawy dokonana po 10 dniach od daty zamówienia musi być uzgodnoiona ze sprzedającym.

11.Klient ma prawo do sprawdzenia towaru w obecności kierowcy i jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru towaru.

 

 V. Zamówienia i płatności :

1. Zamówienia towaru dokonujemy w momencie prawidłowego wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku błędnego wypełnienia w/w formularza nasz pracownik będzie się z państwem kontaktował jeśli będzie to możliwe. W przypadku całkowicie błędnego wypełnienia formularza zamówienie nie zostanie zrealizowane.

2. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczytch. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny adres e-mail) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy www.chiliprice i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

4. Nabywca po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym ma obowiązek wpłacić na konto bankowe pełną należność za zakupiony towar wraz z doliczonym kosztem transportu do 5 dni roboczych od zakupu.

 

Numer konta : ING Bank Śląski SA PL 6410501100100009133360348,

 

SWIFT (BIC) - INGBPLPW

 

5. Po zaksięgowaniu należności na koncie firmowym rozpoczynamy realizację zamówienia:

  a) zamawiamy towar u producenta lub rezerwujemy towar znajdujący się w magazynie dla danego nabywcy

  b) po nabyciu przez naszą firmę towaru informujemy nabywcę

  c) w przypadku wysyłki informujemy nabywcę po wysłaniu towaru.

 

VI. Rezygnacja

"Konsument zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów ma prawo do rozwiązania umowy w ciągu 10 dni bez podania przyczyny lub - jeżeli towar został dostarczony  - poprzez zwrot towaru, lub w przypadku wykrycia wady produktu, które mogłyby powodować śmierć, utratę zdrowia, uszkodzenia mienia, obrażenia ciała wegług § 1 ustawy o odpowiedzialności za produkt. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wtedy jeżeli towar jest uszkodzony, lub nie jest w pełni wyposażony, brakuje części produktu, wszystkie dokumenty sprzedaży (oferty, * zlecenie sprzedaży, faktury, dostawy *) są zachowywane. Koszty przesyłki, jak również dodatkowe usługi
(wraz z dostawą) są wyłączone z odwołania. "

 

VII. Warunki reklamacji:

1.Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT- która jest podstawą gwarancji i rękojmi.

2. Reklamacja dotyczy towarów, które zostały uszkodzone w transporcie lub wad konstrukcyjnych, które zostały zauważone w obecności kierowcy. Wymogiem rozpatrywania reklamacji  jest protokół reklamacyjny, któryjest spisany przez kierowcę i  potwierdzony przez klienta,  jego podpisem. Bez tego oświadczenia roszczenia  nie będą uznawane.

3. Niezgodność towaru z umową powinna być uznana za naruszenie warunków umowy i daje podstawę do złożenia reklamacji. W tym przypadku, zaleca się  kontakt z obsługę sklepu. Zwrot towaru musi być w tym samym stanie, i powinny zostać przesłane do naszej firmy z opisem reklamacji i dowodem zakupu. "

4.  Proces reklamacji rozpoczyna się od momentu dostarczenia towaru do firmy gdzie w przeciągu 14 dni roboczych zostanie podjęta decyzja w sprawie reklamacji.

5. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy lub naprawą,i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia podjęcia decyzji w sprawie reklamacji towaru. Firma w tej sytuacji zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zwrotem,naprawą i wysyłką towarów.

 

 

 VIII. Polityka prywatności

 

Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Chili price, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.


Firma MAKT (Chiliprice) gwarantuje przestrzeganie zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz gwarantuje nie udostępnianie ich innym osobom fizycznym i prawnym.